Resultaten voor keuring

keuring
Riolering: keuring en aansluiting Stad Turnhout.
Neem acht weken voordat de keuring mag gebeuren contact op met Wegen, Groen en Mobiliteit. Dit kan ook met het aanvraagformulier voor keuring riolering. Een medewerker maakt dan een afspraak voor de noodzakelijke keuring. Na de keuring gebeurt, opnieuw op afspraak, de aansluiting.
keuring mazouttank limburg
Medische keuring voor zeevarenden FOD Mobiliteit.
Als er in een land geen arts is die door België erkend is, dan mag de keuring volgens STCW-vereisten gebeuren door een arts erkend door een buitenlandse maritieme administratie. In dat geval is de keuring maximum voor 3 maanden geldig voor vaart op Belgische schepen, zelfs als het buitenlandse attest een langere geldigheidsduur heeft.
installateur centrale verwarming antwerpen
Keuring privéwaterafvoer Vlaamse Milieumaatschappij.
Onder belangrijke wijzigingen wordt verstaan: alle wijzigingen die de goede werking van het openbaar saneringsnetwerk kunnen bedreigen. Bij de keuring wordt op het privédomein nagekeken of enerzijds de scheiding van afval en regenwater en anderzijds de aansluiting van beide waterstromen op de openbare riolering, conform is met de wettelijke en technische voorschriften.
elektrische
Eerste Keuring Autokeuring SBAT.
De keuring van de lichten gebeurt aan de hand van een lichtregelaar en wordt vervolledigd door een visuele controle van de inspecteur. Assen, wielen, banden en ophanging. De keuring van de ophanging wordt uitgevoerd op een remmentestbank en wordt vervolledigd door een visuele controle van de inspecteur.
psychotherapie praktijk malden
Mobiel Vlaanderen Technische keuring.
Er bestaat een getrapte klachtenprocedure voor het geval u het oneens bent met het resultaat van de keuring of een andere klacht hebt schade, dienstverlening, Het is van belang dat u deze volgorde ook respecteert. In eerste instantie moet u klacht indienen nog tijdens de keuring zelf d.w.z.
bouwkundig adviesbureau rotterdam
All Plan Keuring Privé Riolering.
De keuring moet uitgevoerd worden vooraleer de eigenaar of huurder het gebouw betrekt, m.a.w. het afwateringssysteem mag niet in gebruik zijn genomen. Bij een afkeuring en eventuele herstellingen correcties zou het buiten gebruik stellen van het afwateringssysteem veel overlast voor de bewoners kunnen veroorzaken.
makelaar wijchen
keuring-huishoudelijke-binneninstallatie IWVA.
Hoe vraag ik een keuring aan? De keuring kan uitgevoerd worden door een keurder van de iwva of een extern keuringsorganisme. Na het invullen en terugsturen van het aanvraagformulier keuring" huishoudelijke binneninstallatie" zal zo snel mogelijk een afspraak met u gemaakt worden.
laadklep
FAVV Vlees: Keuring.
Voor wat betreft de keuring van varkensvlees werd op 01/06/2014 een op visuele keuring gerichte inspectie de standaard voor de postmortemkeuring, voor zover een aantal basisvereisten zijn nageleefd. Zo niet, evenals in geval van abnormale karkassen, behoudt de klassieke keuring geheel of gedeeltelijk haar rol.
noodverlichting
Keuring van meetinstallaties van andere vloeistoffen dan water FOD Economie.
De afdeling Metrologie krijgt het resultaat van elke controle via een databank waarin de erkende instelling alle gegevens over de keuring en haar proefverslag inbrengt. Buitenlandse meetinstrumenten die conform de Europese richtlijn MID zijn, mogen in de handel gebracht worden zonder de tussenkomst van de FOD Economie, maar de eigenaar of de gebruiker moet de afdeling Metrologie hiervan op de hoogte brengen.
verkoopwijs deventer

Contacteer ons